بیمارهای نیشکر

بیمارهای نیشکر را بشناسید

0 685

سیاهک نیشکر  Ustilago Scitaminea  
این بیماری در دنیا و در ایران (خوزستان و ساری) گسترش پیدا کرده و از مهمترین بیماریهای نیشکر است. به گرامینه های چندساله دیگر نیز حمله میکند (مانند ذرت). این بیماری به برگ جوانه و ریشه نیشکر بصورت سیستمیک حمله میکند و سبب سیاهک روی برگ و ساقه میگردد. ساقه آلوده در انتها شلاق مانند میشود. برگهای انتهایی گیاه نیز کوچک شده و علائم را نشان میدهند و توده اسپور که بوسیله پوسته نقره ای رنگ نازک پوشیده شده پاره میشود و برگها باریک و شلاقی میشوند. فاصله گره ها و بدنبال آن رشد نی کم شده و گیاه کوتاه میماند. ساقه های آلوده خشن، خشک و شکننده میشوند و ساقه باریک و بندهای بالایی فاقد جوانه میشوند.
سیاهک نیشکر Ustilago Scitaminea

کنترل:
•    قرنطینه داخل کشور
•    سوزاندن لکه های آلوده با نفت
•    استفاده از قلمه های سالم
•    ترموتراپی قلمه ها جهت کاشتن با تبوکونازول و آب گرم ۵۰ درجه به مدت ۲ ساعت
•    استفاده از ارقام مقاوم رقام ۷۰-۱۴۲۳ , SP70-1143 , CP78-1628 , CP73-21 , CP70-321 , CP69-1062 SP و SP71-799 ,  ،C89-176,COLK8102،و C85-102 و كلون هاي   ۳-۵۴(SP71- 8210*PC) و  ۲۵-۲۵ (C90-501* PC)  نسبت به سياهك مقاوم هستند.

بيماري كوتولگي راتون نيشكر  Leifsoniaxyli subsp. xyli
اين بيماري قلمه‌زاد علايم مشخص خارجي در گياه بوجود نمي‌آورد ولي ممكن است باعث كوتولگي ساقه‌ها ناشي از ايجاد اختلال در رشد عمومي گياه گردد. آلودگي در مزارع بازرو (راتون) بيشتر از مزارع كشت جديد (Plant) شيوع دارد. در رقم‌هاي خيلي حساس ساقه‌هاي آلوده لاغرتر و كوتاهتر بنظر مي‌رسند. گياهان مبتلا به بيماري مزبور به كمبود رطوبت خيلي حساس هستند و در شرايط خشكي در مقايسه با گياهان سالم پژمرده خواهند شد. نوك و حاشية برگها زودتر از معمول خشكيده و از بين مي‌رود. علايم بارز و مشخص بيماري داخلي است، در ساقه‌هاي بالغ اگر در محل گره در منطقه مومي شده (پائين‌تر از محل اتصال غلاف به ساقه)، پوست ساقه را بصورت اريب برش دهيم در دستجات آوندي تغيير رنگ مشاهده مي‌شود . تغيير رنگ حاصل از اين بيماري در بين ارقام نيشكر از تنوع بسزايي برخوردار است. در دستجات آوندي خطوط منفرد و جدا از هم و كوتاهي به رنگ‌هاي زرد، نارنجي، صورتي و قرمز تا قهوه‌اي بوجود مي‌آيد. در بعضي از ارقام قسمت مريستم انتهايي ساقه‌هايي جوان و آلوده به رنگ صورتي و يا عنابي در مي‌آيد.

بيماري كوتولگي راتون نيشكر Leifsoniaxyli subsp. xyli

  • کنترل:
  • تیمار گیاهان آلوده با استفاده از کودهای کلسیمی به همراه هورمون اکسین (آیندول استیک اسید و یا ایندول بوتریک اسید)
  •  ضدعفونی در آب گرم ۵۰ درجه به مدت ۲تا ۳ ساعت
  • ضدعفونی در هوای گرم : ۵۸ درجه به مدت ۸ ساعت یا ۵۰ در جه به مدت ۲۴ ساعت.
  • شیوه های ضدعفونی کنترل کاملی را به دست نمی‌دهند فلذا باید مراقبت های کامل زراعی را رعایت کرد.

بيماري برگ زردي نيشكر (YLS) :
علايم بارز اين بيماري زردی رگبرگ اصلی است كه هرچه ضخامت آن زياد باشد نشانگر حساسیت بیشتر رقم می‌باشد. در اثر اين بيماري ريشه توسعه ي چنداني نيافته و در امتداد طولي ساقه خطوط قرمز رنگ طويلي مشاهده می‌گردند.
تابحال در ارتباط با اين بيماري دو عامل بيماري بطور جداگانه گزارش شده است. در بين ويروس‌ها جنس Luteovirus مي‌تواند عامل بيماري ويروسي زرد برگي نيشكر (SCYLV) باشد. علاوه بر ويروس ها،  فيتوپلاسماها نيز اين بيماري را ايجاد مي‌نمايند و در اين صورت تحت نام بيماري زردي فيتوپلاسمائي نيشكر (SCYP) مورد بررسي قرار مي‌گيرند. .
با توجه به وجود آن در گياهان زراعي ديگر و همچنين پراكنش آن در تمام كشت و صنعتهاي نيشكر استان خوزستان بنظر مي‌رسد كه اين بيماري نيز با‌لقوه از اهميت خاصي برخوردار است.

بيماري برگ زردي نيشكر (YLS) :

کنترل:
اگر عامل ویروسی باشد:
•    استفاده از قلمه های عاری از ویروس با استفاده از ترموتراپی و کشت مریستم انتهایی:
•    ترموتراپی(Hot Water) بطور وسیع به منظور حذف پاتـوژنهای سیستمیک از قـلمه های نـیشکر استفاده می شود ولی استفاده ازآن جهت مبارزه با پاتوژنهای ویروسی محدود به ویروس موزائیک نیشکر می باشد و در درمان قلمه های آلوده به  scylv  موفقیت آمیز نبوده است ولی ترکیب تیمار(Hot Water)  و کشت بافت مریستم در حذف ویروس موفقیت آمیز است که روش پرهزینه ایست و احتیاج به زمان زیادی دارد.
•    استفاده از واریته های مقاوم و متحمل ( ارقام مقاوم: ۷۸-۳۵۶۷, H78-4153,H78-  H7750 )
•    برداشت سریع واریته های زود رس با مشاهده علائم
•    حذف استرس های خشکی با آبیاری منظم
•    حذف ماندابی ناشی از زهکشی نامناسب
•    استفاده از مواد مغذی شیمیایی (کود)به منظور غنی سازی خاک
اگر عامل SCYP باشد:
تاکنون برای حذف پاتوژن SCYP روشی شناسایی نشده است. ولی معمولا استراتژیهای کنترلی بر اساس عوامل اپیدمیولوژی(ناقلین و دامنه میزبانی)صورت می گیرد.

  • تیمار گیاهان آلوده با استفاده از کودهای کلسیمی به همراه هورمون اکسین (آیندول استیک اسید و یا ایندول بوتریک اسید)

بيماري ويروس موزائيك نيشكر (Sugarcane mosaic virus)
موزائيك يكي از شايع‌ترين بيماريهاي قلمه‌زاد نيشكر در دنيا مي‌باشد و حدوداً در ۸۰ كشور نيشكرخيز دنيا گزارش شده است و تنها كشورهاي مهم و توليد كنندة نيشكر كه از آنها هيچ گزارش معتبري در مورد بيماري منتشر نشده است كشورهاي گويان (Guyana) و موريس (Mauritius) مي‌باشند .
اين بيماري تدريجاً رو به گسترش نهاده و امروزه قريب به اتفاق ارقام موجود در كلكسيون موجود در كشت و صنعتهاي نيشكري آلوده به آن هستند، بطوريكه در موزه ژرم پلاسم ارقام كشت و صنعت هاي نيشكري استان قريب به اتفاق آنها آلوده به نژادهاي متنوع بوده و در بين ارقام تجاري رقم CP69-1062 از خود آلودگي نشان نداده ولي ارقام CP57-614, NCo310 و CP48-103 به بيماري مزبور حساسيت نشان مي‌دهند.

بيماري ويروس موزائيك نيشكر (Sugarcane mosaic virus)

ويروس موزائيك نيشكر منحصراً بوسيله ايجاد علائم برگي تشخيص داده مي‌شود و شدت بروز آن، با توجه به ارقام مختلف نيشكر، شرايط محيطي از قبيل درجه حرارت و نوع نژاد ويروس بسيار متغير مي‌باشد. معمولاً در پهنك برگ علايم سايه روشن همانند جزايري سبز رنگ در يك زمينه سبز كمرنگ يا سبز مايل به زرد بوجود مي‌آيد. معمولاً اين عارضه در قاعدة برگهاي جوان بوجود مي‌آيد. در اثر آلودگي به ويروس ارتفاع و قطر ساقه‌ها كاهش يافته و محصول نيشكر كاهش چشمگير مي‌يابد.
ويروس موزائيك نيشكر داراي نژادها (A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K) و زيرنژادهاي متنوعي است كه هر كدام در گياه محك (بعضي از ارقام نيشكر) علائم متفاوتي ايجاد مي‌نمايند.

کنترل:

  • تیمار گیاهان آلوده با استفاده از کودهای کلسیمی به همراه هورمون اکسین (آیندول استیک اسید و یا ایندول بوتریک اسید)
  •  استفاده از ارقامی مانند CP 72-2086 .
  •  استفاده از سموم حشره کش جهت مبارزه با شته های ناقل ویروس موزاییک نیشکر.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.