بیماری های پنبه (بخش دوم)

در این مبحث، ادامه ی عواملی که گیاه و محصول پنبه را دچار بیماری می کنند مورد بررسی قرار خواهیم داد.

0 609

پوسیدگی زغالی ریشه پنبه Macrophomina Phaseolina

اين بيماري در سالهاي گرم و خشک بروز مي كند .

در چنين شرايطي قارچ توانايي از بين بردن كل محصول را دارا مي باشد.

بیماری های پنبه

کنترل:

تهيه ارقام مقاوم يكي از راههاي مبارزه است ولي با ارقام مقاوم به تنهايي نمي توان خسارت بيماري را كاهش داد.

گياهچه پنبه مقاومت بيشتري به اين بيماري دارد اين به علت زياد بودن گوسيپول و تركيبات فنلي و كمبود قندها در گياهان مسن تر است.

همچنين زماني كه ميزان پتاسيم ، گوگرد و فسفر كم باشد مقاومت كمتر است.

بنابراين لازم است تغذيه متعادل مزرعه پنبه رعايت شود.

آبياري متعادل و در حد نياز گياه ، مبارزه با آفات بخصوص آفات مكنده كه باعث استرس به مزرعه مي شوند ، يكي ديگر از راههاي مبارزه
است .

كاشت به موقع لازم و ضروري بوده و نكاشتن پنبه در ماههاي گرم بصورت كشت دوم به علت اينكه زمينه فعاليتهاي قارچ را فراهم مي
كند توصيه نمي شود .

ضدعفوني خاک با مواد ضدعفوني كننده با در نظرگفتن مسائل اقتصادي و زيست محيطي توصيه مي گردد همچنين در آيش قرار دادن
زمين و پاستوريزه كردن خاک با نور خورشيد در مناطقي كه امكان انجام آن وجود دارد توصيه مي گردد .

كشت مخلوط ماش با پنبه در مناطقي كه امكان آن وجود دارد راه مفيدي براي مبارزه با اين بيمارياست .

هدايت خاكهاي زراعي به سمت خاكهاي بازدارنده و تقويت آنها با كودهاي آلي پوسيده ، شخم عميق بعد از برداشت و ايجاد شرايط براي
تجزيه آنها در كاهش جمعيت عامل بيماري مؤثر است .

برقراري تناوب زراعي با غوت خصوصاً جو ، گندم در كاهش جمعيت عامل بيماري مؤثر است.


پوسیدگی داخلی غوزه پنبه Nematospora gossipi , Aspergillus flavus

گروهي از قارچهاي مخمر مانند كه توسط حشرات مكنده بخصوص سنهاي قوزه پنبه به داخل قوزه تزريق ميشوند ، توانايي تخمير قندهايي
كه الياف در حال رشد را احاطه نموده اند ، دارند .

در اثر اين پديده تمام دانه پنبه به يک توده پوسيده تبديل مي شود .

عوامل بيماري بصورت پوسيدگي داخلي و ريزش قوزه ها ، كاهش اندازه و وزن قوزه ها ، زرد تا قهوه اي شدن الياف و چسبنده شدن آنها ، تغيير رنگ و زرد و نارنجي شدن قوزه ها ، كوتاه تر شدن اندازه قوزه ها و ترشح مايع لزج شيري رنگ از محل شكافها مشاهده مي شود.

در ايران عوئم بيماري در تمام مناطق كشور به خصوص مناطق با آب و هواي خشک كه سنكها غوزه فراوان هستند ، مشاهده مي شود .

بیماری های پنبه-2

کنترل:

بدليل اينكه پاتوژن با ناقلين خود انتقال مي يابد مبارزه با سنهاي قوزه پنبه بايد در اولويت قرار گيرد.

در مناطقي كه آلوده به پاتوژنهاي ذكر شده باشند مبارزه با سنهاي ناقل قبل از آلوده نمودن پنبه بايد صورت گيرد .

از بين بردن گياهان هرز به خصوص گياهان متعلق به راسته پنيركان در زمستان سبب كاهش جمعيت عامل بيماري مي گردد.

با از بين بردن ميزبان سنها در زمستان، پوسيدگي داخلي به ميزان زيادي كاهش مي يابد.

استفاده از ارقام مقاوم به ناقلين در كاهش ميزان خسارت بيماري موثر است .

با استفاده از ارقام داراي برگ باميه اي جمعيت ناقلين و ميزان خسارت بيماري كاسته مي شود .

با استفاده از شخم هاي پاييزه و آيش، همراه با معدوم كردن گياهان ، كاهش جمعيت سنک ها را موجب ميگردد.

از بالا رفتن رطوبت در مزرعه جلوگيري شود.

در دادن كودهاي ازته بايد دقت شود


بيماري باكتريايي لكه زاويه اي پنبه (پاسوزک پنبه = ساق سياه پنبه) Xanthomonas campestris p.v. malvacearum

علايم روي قسمتهاي پايين گياه است.

علايم اين باكتري در قسمتهاي هوايي بصورت لكه زاويه اي روي برگ ديده ميشود كه ابتدا حالت آبسوخته داشته و بعداً نكروزه ميشود.

روي غوزه نيز لكه هاي بيضي يا گرد تشكيل ميشود كه حالت آبسوخته داشته و در نتيجه بذر آلوده ميشود.

در مناطقي هم ممكن است عامل بيماري روي شاخه ها رفته ولكه هاي سياه كشيده توليد مي كند كه به آن ساق سياه يا پاسوزک
(Blak arm) مي گويند.

پاسوزک ممكن است با قارچ اشتباه شود چون سبب سياه شدن و باريک شدن قسمت پايين پنبه شده و بوته را از پا درمي آورد.

گاهي روي قسمتهاي آلوده صمغ سفيدرنگ ترشح ميشود كه در واقع خود باكتري (ooze) ميباشد .

اگر بذر آلوده باشد باكتري در روي برگهاي اوليه گياهچه آلودگي را آغازمي كند و اگر شرايط از نظر دما و رطوبت مساعد باشد به سمتهاي هوايي گياه نيز سرايت ميكند ولي اگر در مناطق كويري و بي باران باشد باكتري فقط قسمتهاي پايين گياه را آلوده مي كند.

شرايط مساعد بيماري رطوبت بالا  ( ۵۵ %) و حرارت بالا ( ۱۳ ۱۵ درجه سانتي گراد) است.

بارندگي و آبياري باراني نقش عمده اي در گسترش بيماري دارند – و باكتري از گياهي به گياه ديگر فقط با ترشحات باران پخش ميشود ولي حشرات هم ممكن است در گسترش آلودگي و به خصوص در آلودگي غوزه ها نقش داشته باشند .

بیماری های پنبه-3

کنترل بیماری:

استفاده از ارقام مقاوم و اصلاح شده.
اصلاح سيستم آبياري (كاهش رطوبت مزرعه).
بهداشت زراعي.
تناوب دو ساله با گياهان غيرميزبان.
كشت خطي.
استفاده از بذر سالم و بدون كرک.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.