توصیه هایی برای مصرف بهینه کود در مزارع نیشکر

0 224

مصرف کودهای شیمیایی در کشور به طور عمده به روش سنتی پخش سطحی و با استفاده از ماشین های مرسوم پخش کود انجام می شود. از طرف دیگر در گیاهان نیتروژن دوست و ساقه بلند، مانند ذرت و نیشکر که جزء گیاهان با مصرف نیتروژن زیاد می باشند، به کار بردن ادوات کشاورزی فقط در اوایل فصل رشد گیاه امکان پذیر است. تحت این شرایط، یکی از گزینه های مدیریت مصرف کود در مزارع، بکار بردن مقدار کم ولی مکرر کود همراه با آب آبیاری (کود آبیاری) است. کود آبیاری، یک روش کم هزینه است که می توان کود را هر زمان و صرف نظر از اندازه ی گیاه به کار برد و به عنوان یکی از روش های بهبود عملکرد آبیاری سطحی مطرح است. کود آبیاری از دیرباز در اراضی تحت کشت نیشکر در کشور انجام شده و می شود، ولی مصرف کود اوره در مدیریت فعلی مصرف کود این اراضی زیاد است. حدود ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی استان خوزستان در کشت و صنعت های مختلف زیر کشت نیشکر است. مقدار زیادی کود اوره در این اراضی مصرف و بخشی از آن نیز از طریق زه آبهای کشاورزی به هدر می رود. لذا، پرداختن به این موضوع در اراضی تحت کشت نیشکر روشن است. بنابراین هدف اصلی از این نشریه، بررسی مدیریت کود اوره و توصیه هایی برای مصرف بهینه ی آن در کود آبیاری جویچهای نیشکر است.

گیاه نیشکر و واریته های تجاری آنن

یشکر با نام علمي Saccharum Officinarum گیاهی چند ساله از تیرهی غلات است که به هدف تولید قند از ساقه های آن، کشت می شود. ساقه‌ی تازه نیشکر دارای ۹۰ درصد عصاره است که حاوی ۱۲ تا ۱۷ درصد ساکارز می باشد. ازهر تن ساقه تازه نیشکر حدود ۸۵ تا ۱۱۰ کیلوگرم قند استخراج می گردد. این گیاه در طول دورهی رشد خود به آب فراوان احتیاج داشته و از طرفی نسبت به کم آبی حساس و در عین حال، ریشه آن به غرقاب شدن درازمدت سازگاری ندارد و در شرایطی که سطح آب زیرزمینی تا منطقه توسعه ریشه بالا بیاید، به علت خفگی تدریجی ریشه، شاخ و برگ گیاه زرد گشته و افت عملکرد پیش خواهد آمد. ارقام
CP69 – 1062 و ۱۰۳-CP48 دو واریته تجاری متداول بوده و بیشترین سطح زیر کشت در اراضی نیشکر را به خود اختصاص داده اند.

ادامه و توضیحات کاملا در فایل اصلی مقاله بخوانید


دانلود مقاله با لینک مستقیم

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.