توصیه های فنی در زمینه نگه داری کاهو پس از برداشت

1 400

مقدمه:

کاهو از گیاهان فصل خنک است. بنابراین درنواحی معتدل سرد و تا اندازه مرطوب بهترین نتیجه از کاشت این محصول بدست می آید. با این وجود کاشت بذر در فصولی که رشد گیاه به گرمای شدید برنخورد درکلیه نواحی می توان ازآن استفاده نمود. کاهو جزء سبزی هایی است که درتمام طول سال به شرط دارا بودن آب وهوای مناسب قابل کشت است. چنانچه برداشت کاهو با هوای گرم مصادف شود قبل از رشد کافی، شاخه گل دهنده ظاهر شده و بوته کاهو بذر می دهد در این موقع برگ ها طعم تلخ و زننده پیدا کرده غیرقابل استفاده می شوند بهترین مناطق برای کشت کاهو نواحی سرد سیر و مرطوب می باشد. درکشت های زمستانی در اثر بارندگی های پـی در پــی کاهوی پیچی تولید می شود که برگ های آن از لطافت ونازکی بی نظیر برخوردار است. کاهوها از نظر حساسیت به نور متفاوتند امروز با استفاده از روشهای به نژادی کاهوهایی تولید می شوند که روز خنثی هستند. آب و هوای معتدل و مرطوب برای انواع بهاره نیز مناسب نیست در حالیکه انواع تابستانه در این نوع آب و هوا نتیجه می دهد. کاهو را در مناطقی که یخبندان زمستانه دارند در فصل بهار و در مناطقی که دارای تابستان خنک است به عنوان کشت تابستانه و در نواحی گرمسیری در پائیز و زمستان می کارند.

شاخص های رسیدن محصول:

از آنجائیکه زمان رسیدن کاهو یکنواخت نیست، عمل برداشت در چند مرحله انجام می گیرد. برداشت محصول در زمان صبح صورت می گیرد و نباید در موقع باریدن باران و یا در هوای گرم انجام شود. زیرا پس از برداشت در زمان بارندگی رنگ آن زرد می گردد. همچنین اگر در آفتاب گرم جمع آوری گردد در آن صورت پژمرده می شود

شاخص کیفیت:

جدول زیر بهترین زمان انتقال نشا در کاهو را نشان می دهد.توجه به طول دوره مورد نیاز برای رشد نشا در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول تولیدی نقش به سزایی دارد.

جدول ۱ – مدت زمان نگهداری نشای کاهو در خزانه

 

مدت زمان (هفته)                                        نوع سبزی

۱-۶                           انواع کاهو (رومن و آیسبرگ)

رژیم های مختلف تغذیه ای در طول پرورش نشا در گلخانه، بر رشد و نمو قبل و پس از انتقال نشاها و همچنین بر عملکرد بعدی آنها تاثیر گذار است. این امر در محصوالتی مثل کاهو که حدود ۸۱ %از کل دوره رشد خود را در مرحله نشا می گذراند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بهبود رژیم های کودی به کار برده شده، تاثیر بسیار مهمی در تولید محصولی با کیفیت عالی دارد.

 

خسارت های قبل از برداشت محصول:

در زمان داشت، مواردی ازجمله آفات، بیماری ها و کمبود عناصر ریز مغذی رخ میدهد که توجه به عوامل جهت دستیابی به محصول با کیفیت لازم و ضروری است ازجمله این موارد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

سوختگی نوک برگ بر اثر کمبود کلسیم:

بروز رگه های قرمز بر اثر شوک دمایی:

ارقام موجود در بازار:

 

رطوبت بهینه:

در دمای صفر درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۹۵ درصد می توان کاهو را به مدت حداکثر ۷ هفته نگهداری نمود. محصول کاهو باید در یخچال در درجه حرارت صفرتا ۳ درجه نگهداری گردد تا خاصیت سبز بودن ورطوبت خود را تا چند هفته نگهدارد.

 

 

پاسخ به محیط کنترل شده CA)):

نتیج تحقیقات نشان دهنده اثر بسیار مناسب شرایط کنترل شده بر حفظ کیفیت کاهو های انبار شده است. در شرایز حاوی ۲٫۵% دی اکسید کربن و ۲٫۵% اکسیژن کاهو ها را میتوان تا ۷۵ روز نگه داری کرد. همچنین با افزودن موادی که باعث کند شدن فرآیند پیری می شوند (کاپتان، فالتان، مایکوستاتین و N6-benzyladenine) همراه با نگه داری کاهو ها در دمای ۱ تا ۲ درجه سانتی گراد اثرات بسیار مطلئبی بر کیفیت کاهو ها داشت.

موارد ضروری در هنگام کشت:

با توجه به اهمیت رعایت موارد تغذیه ای در کیفیت محصول نهایی، موادری که برای حفظ کیفیت میوه در سردخانه رعایت شود ذیلا شرح داده می شود:

تامین عناصر مغذی در کشت این محصول از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از عناصری که باید بطور کامل تامین شود پتاسیم و کلسیم است، عدم تامین کافی این دو عنصر باعث سوختگی نوک برگ ها و همچنین عدم رشد کافی میشود که درنتیجه میوه ها حساسیت بیشتری در مقابل سرما زدگی در انبار خواهند داشت.

با توجه به موارد ذکر شده، علاوه بر آزمایش کیفی محصول در هنگام بارگیری، بررسی های کیفی از جمله اقدامات زراعی انجام شده هم باید مد نظر قرار گیرند تا از بروز آسیب های پنهان جلوگیری کرد.

ملاحظات ویژه:

با توجه به مصرف تازه خوری کاهو در بازار باید مراقب بود تا کاهو های برداشت شده کمترین آلودگی را به عوالمل میکروبی داشته باشند. در همین راستا، پوشش های محافظ تجزیه پذیر و بهداشتی اخیرا مورد آزمایش قرار گرفته اند تا هم بتوان در بسته بندی ها بطور موثر تری اقدام کرد و هم اینکه بتوان میزان آلودگی را تا حد زیادی کاهش داد.

  

زنجیره سرما:

زنجیره سرما فرآیندی است که طی آن در جهت حفظ کیفیت مواد غذایی برداشت شده تا رسیدن به دست مشتری نهایی تلاش میوه این زنجیره شامل یک فرآیند کلی از مزرعه تا فروشگاه است اما در محصولات مختلف جزئیات متفاوتی دارد. در مورد محصول کاهو نکته اصلی حفظ دمای محصول در بازه ۰ تا ۳ درجه سانتی گراد و رطوبت ۹۵% است دما و رطوبت پایین تر از این مقادیر باعث سرمازگی و یا از دست رفتن رطوبت محصول خواهد شد.

خصوصیات بسته بندی:

با استفاده از تکنولوژی های جدید میتوان کاهو های بسته بندی شده را از لحاظ میزان اکسیژن و دی اکسید کربن کنترل کرد. در مورد کاهوی آبپیسبرگ توصیه اکید بر این است که محصول برداشت شده را بلافاصله پس از برداشت و سرمادهی بسته بندی کرد. بسته بندی محصول در مزرعه زمانی میتواند قابل قبول باشد که کیسه بسته بندی برای انجام سرمادهی بعدی همجنان باز بماند و پس از فرآیند سرمادهی آن را بسته بندی کرد. دمای ایده آل برای بسته هم ۰ درجه سانتی گراد می باشد.

 
مراحل بسته بندی کاهوی آیسبرگ : به ترتیب از بالا سمت راست به پایین سمت چپ. در این نوع بسته بندی از کیسه های دارای منافذ ریز استفاده می شود تا رطوبت و اکسیژن و  دی اکسید کربن اضافی بصورت کنترل شده از آن خارج شود.

 

 

 

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

1 نظر

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.