توصیه های فنی در زمینه نگه داری کرفس پس از برداشت

0 195

مقدمه:

کرفس گیاهی است دو ساله از خانواده چتریان (Umbeliferea ) که در سال اول برگ و در سال دوم ساقه هوایی گل دهنده در آن ظاهر گشته و تولید بذر می نماید. این گیاه در مرحله رویشی به دماي پائین و در مرحله تولید بذر به دماي بالایی نیاز دارد. کرفس گیاهی سازگار با دماي پایین است و اگر در مناطق داراي آب و هواي معتدل نسبتاً گرم کاشته شود (حدود۱۸ درجه سانتی گراد)، افزایش عملکرد دارد. افزایش دما باعث ایجاد یک سري بیماري هاي فیزیولوژیکی می شود، که به عنوان مثال می توان به بیماري سیاه شدن مغز کرفس اشاره نمود.

 شاخص های رسیدن محصول:

برداشت کرفس زمانی صورت می گیرد که گیاه به اندازه قابل فروش رسیده باشد. اگر رسیدگی بیش از حد باشد، دمبرگ های خارجی ممکن است مغزدار(pithy)  شوند. بنابراین باید برداشت قبل از آن انجام شود. برگ های خارجی کرفس برای عرضه به بازار باید حذف شوند .

شاخص کیفیت:

یکی از عومل بسیار تاثیرگذار در کیفیت محصول کرفس، ترد بودن و جلوگیری از الیافی شدن ساقه آن است. برای این منظور در هنگام کاشت بایستی مراقبت های لازم از جمله تغذیه مناسب و آبیاری به موقع آن رعایت شود.

خسارت های قبل از برداشت محصول:

در زمان داشت، مواردی ازجمله آفات، بیماری ها و کمبود عناصر ریز مغذی رخ میدهد که توجه به عوامل جهت دستیابی به محصول با کیفیت لازم و ضروری است ازجمله این موارد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

بیماری پوسیدگی نرم باکتریایی:

پبیماری قارچی لکه سپتوریایی:

بیماری قارچی کپک سفید:

سیاه شدن مغز به دلیل کمبود کلسیم:

مغز دار شدن ساقه بر اثر شوک های محیطی (سرما، گرما، کاهش آبیاری و …):

ارقام موجود در بازار:

  • رقم کرفس برگی:APIUM GRAVELON SECALLINUM

این رقم کرفس دارای برگهای مرکب نسبتا بزرگ و سبز تیره ای است که از این برگها در تهیه سبزی خشک و انواع سوپ و به عنوان ادویه در کشورهای اروپایی استفاده میشود.

  • کرفس ریشه ای:APIUM GRAVELONES VAR RAPACEUM

ریشه ها سطحی و هیپوکوتیل غده ای شده و به عنوان عضو ذخیره کننده کربوهیدراتها تبدیل میشود از این نوع کرفس در کشورهای آسیای شرقی جهت طبخ غذاهای مختلف استفاده میشود.

  • کرفس دمبرگی:APIUM GRAVELONES DULCE

که در این نوع کرفس دمبرگها ضخیم و گوشتی شده  غنی از کربوهیدرات و ویتامینهای A،C است.این رقم در کشور ایران کشت و کار میشود.

 رطوبت بهینه:

بهترین میزان رطوبت نسبی برای نگه داری کرفس محدوده بین ۹۵ تا ۱۰۰% است و در این محدود کرفس کمترین میزان کاهش وزن را خواهد داشت.

جدول۱: درصدهای متفاوت افت وزن در دماهای مختلف

 

رطوبت نسبی

دما (برحسب سانتی گراد)

۰ ۲ ۵ ۱۰ ۲۰
۴۰% ۱٫۲ ±۰٫۳ ۱٫۴ ±۰٫۳ ۱٫۷ ±۰٫۳ ۲٫۲ ±۰٫۶ ۴٫۲ ±۱٫۸
۶۰% ۰٫۸ ±۰٫۳ ۱٫۰ ±۰٫۳ ۱٫۲ ±۰٫۳ ۱٫۵ ±۰٫۵ ۲٫۸ ±۱٫۲
۸۰% ۰٫۵ ±۰٫۳ ۰٫۶ ±۰٫۳ ۰٫۷ ±۰٫۳ ۰٫۸ ±۰٫۳ ۱٫۵ ±۰٫۷
۹۰% ۰٫۳ ±۰٫۳ ۰٫۴ ±۰٫۳ ۰٫۴ ±۰٫۳ ۰٫۵ ±۰٫۲ ۰٫۸ ±۰٫۴
۱۰۰% ۰ ۰ ۰٫۱ ۰٫۲

۰٫۳

برداشت و حمل و نقل:

کرفس را میتوان با رسیدن به سایز مناسب محصول و قبل از مغز دار شدن ساقه برداشت کرد . این گیاه رشد بسیار متوازنی داشته و برداشت محصول به یکباره و با زدودن برگ ها و دمبرگ ها انجام خواهد شد. کرفس های با کیفیت، ساقه ضخیم و متراکم و همچنین رنگ سبز روشنی دارند.

نگه داری در شرایط سرما:

در شرایط مناسب ( دمای ۰ تا ۱ درجه سانتی گراد) میتوان کرفس را به مدت دو ماه در انبار نگه داشت. درصورتی که هدف، نگه داری کرفس به مدت کمتر از یک ماه باشد در آن  صورت نباید دمای سردخانه از ۵ درجه سانتی گراد بیشتر شود چرا که کرفس ها در این دما بیشتر از ۲ هفته دوام نخواهند داشت. کرفس به سرما حساس نیست و باید تا حد ممکن در شرایط سرد ولی بدون یخ زدن نگه داری شود.

پاسخ به غلظت اتیلن:

سرد نگه داشتن محموله کرفس راهکار بسیار خوبی در مقابله با اثرات منفی اتیلن است. با این حال کرفس ها نباید در کنار محصولاتی که اتیلن تولید می کنند قرار گیرند.

پاسخ به محیط کنترل شده CA:

محیط کنترل شده میتواند از بروز بسیاری از خسارت ها (فساد، مغزدار شدن) جلوگیری کند ویا آنها را کاهش دهد. گزارش هایی وجود دارد که نشان دهنده اثر مثبت غلظت ۱۰KPa از گاز دی اکسید کربن بر کیفیت و دوام کرفس ها در انبار است اما با این وجود کرفس در مقابل غلظت های زیاد دی اکسید کربن حساس است. بهترین نتیجه در نگه داری کرفس ها در شرایط کنترل شده با مشخصات ۵kPa اکسیژن، ۱۵kPa دی اکسید کربن رخ داده است و کرفس ها در این شرایط  به مدت ۵ هفته و بدون علایم پوسیدگی یا له شدگی نگه داری شدند.

مشکلات فیزیولوژیکی و بیماری ها:

آسیب یخ زدگی در دمای ۰٫۸- درجه سانتی گراد و با توجه به میزان ماده خشک موجود در میوه اتفاق خواهد افتاد . در کنار این علایم مواردی از جمله ، پوسیدگی سیاه قارچی (آلترناریا)، پوسیدگی قارچی خاکستری (بوتریتیس)، پوسیدگی مویی (رایزوپوس) و پوسیدگی فوموپسیس هم اتفاق خواهد افتاد.

 موارد ضروری در هنگام کشت:

با توجه به اهمیت رعایت موارد تغذیه ای در کیفیت محصول نهایی، موادری که برای حفظ کیفیت میوه در سردخانه رعایت شود ذیلا شرح داده می شود:

باتوجه به ماهیت محصول کرفس ، تامین عناصر مغذی و آب در کشت این محصول از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از عناصری که باید بطور کامل تامین شود کلسیم است، عدم تامین کافی کلسیم باعث سیاه شدن مغز ساقه و همچنین عدم شکل گیری مناسب جوانه های رشدی و قهوه ای شدن برگ ها می شود.

با توجه به موارد ذکر شده، علاوه بر آزمایش کیفی محصول در هنگام بارگیری، بررسی های کیفی از جمله اقدامات زراعی انجام شده هم باید مذ نظر قرار گیرند تا از بروز آسیب های پنهان جلوگیری کرد.

ملاحظات ویژه:

پس از قطع کردن ساقه کرفس میبایست محصول  فورا به سردخانه منتقل شود. قطع کردن ساقه باید با ابزارهای بهداشتی و بسیار تیز صورت گیرد تا از له شدن آن ها و قهوه ای شدن انتهای ساقه بر اثر انتشار مواد فنلی محل برش و همچنین انتشار عوامل آلوده کننده و بیماری زا جلوگیری به عمل آید.کاهش رطوبت تا سطح ۸ درصد هم مشکل خاصی برای کرفس ایجاد نمیکند و این امر میتواند با جذب مجدد آب جبران شود.

 زنجیره سرما:

زنجیره سرما فرآیندی است که طی آن در جهت حفظ کیفیت مواد غذایی برداشت شده تا رسیدن به دست مشتری نهایی تلاش میوه این زنجیره شامل یک فرآیند کلی از مزرعه تا فروشگاه است اما در محصولات مختلف جزئیات متفاوتی دارد. در مورد کرفس نکته اصلی حفظ دمای محصول در بازه ۲ تا ۰ درجه سانتی گراد و رطوبت ۱۰۰ تا ۹۵% است. بهترین شرایط سرد کردن محصول به شیوه هیدرو-وکیوم است اما در صورت عدم امکان انجام این روش، سرما دهی با آب سرد و سرد کردن با هوای پرفشار هم میتواند در دستور کار قرار گیرد.

خصوصیات بسته بندی:

پس از حذف برگ ها و نواحی اضافی و با باقی ماندن ساقه محکم، ساقه ها برش داده می شود. در هر کارتن باید ۲۴ بسته قرار داده شود که وزن کل آن به ۱۲ تا ۱۵ کیلوگرم خواهد رسید.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.