دستور العمل كرم ساقه خوار

0 302

دستور العمل كرم ساقه خوار برنج

این مقاله توسط وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت دﻓﺘﺮ ﭘﻴﺶ آﮔﺎﻫﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺧﺴﺎرت ﻋﻮاﻣﻞ زا منتشر شده و در سال ۱۳۹۳ توسط ، افشین ولایی تهیه ، تنظیم و گرد آوری شده است.

مقدمه

گياه برنج(.Oryza sativa L  از خانواده Poaceae) يكي از مهم ترين و قديمي ترين محصولات زراعي بوده و يكي از سه غذاي اصلي در دنيا محسوب ميگردد.

به طوريكه ۲۰ درصد انرژي و ۱۵ درصد پروتئين مصرفي انسانها را تأمين مي كند .

بر اساس گزارش FAO برنج پس از گندم بيشترين سطح زير كشت را در حدود ۱۵۰ ميليون هكتار در جهان به خود اختصاص داده است .
سطح زير كشت برنج در ايران حدود ۶۰۰ هزار هكتار در ۱۶ استان برآورد ميگردد كه ۸۰ درصد آن در استانهاي شمالي گيلان، مازندران و گلستان واقع شده است.
گياه برنج از زمان خزانه تا برداشت تحت تأثير عوامل مختلف مورد تهديد قرار مي گيرد : عوامل محيطي يا غيرزنده از قبيل تنش سرما، گرما، طوفان، بارندگي، سيل و خشكسالي و… كه از كنترل
انسان خارج است. عوامل زنده از قبيل حشرات زيان آور، عوامل بيماريزا و علفهاي هرز و …….مي باشند.

و…….. ادامه در مقاله

مقاله تشکیل شده از:
  1. توضیحات کامل درباره ی برنج و آفات آن
  2. گونه هاي كرم ساقه خوار
  3. روشهاي كنترل كرم ساقه خوار برنج
  4. حشرات و دیگر آفات برنج
  5. قارچ ها و باكتري ها
  6. روشهاي حفاظت و حمايت از دشمنان طبيعي در مزارع برنج

دانلود مقاله

دستور العمل كرم ساقه خوار

به صورت pdf

تهیه شده توسط

وزارت جهاد كشاورزي
سازمان حفظ نباتات
دفتر پيش آگاهي و كنترل عوامل خسارتزا

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.