شناسایی بیماری های عمده انگور

0 540

شناسایی بیماری های عمده انگور

در این مطلب ، فایلی PDF تهیه شده توسط ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺻﻼح و ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻬﺎل و -ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ را برای دانلود قرار داده ایم که حاوی توصیه ها و دستورالعملهایی در مورد بیماریهای انگور در فصل های مختلف سال و دستورالعمل نگهداری  جلوگیری از بیماری انگور و درمان بیماری های برگ و ساقه انگور است.

 

دانلود مقاله

دستورالعمل فنی و ترویجی بيماريهاي انگور

به صورت pdf

تهیه شده توسط :ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺻﻼح و ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻬﺎل و -ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ، ﺳﻴﺪرﺿﺎ ﻫﺎﺷﻤﻲ

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.