مدیریت آفلاتوکسین و قارچهای مولد آن در انجیر

آفلاتوکسینها گروهی از متابولیتهاي قارچی هستند که در تعداد زیادي از محصولات غذایی از جمله خشکبار تولید می شوند، آنها سبب بروز سرطان به خصوص در شرایط همراهی با هپاتیت میشوند

0 139

مدیریت آفلاتوکسین و قارچهای مولد آن در انجیر

 

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
موضوعات :

آفات و بیماری ها باغبانی

نویسندگان : دکتر منصوره میر ابوالفتحی؛ دکتر ابوالقاسم حسن پور؛ دکتر روح اله کرمی اسبو
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷

 

چکیده

آفلاتوکسینها گروهی از متابولیتهاي قارچی هستند که در تعداد زیادي از محصولات غذایی از جمله خشکبار تولید می شوند، آنها سبب بروز سرطان به خصوص در شرایط همراهی با هپاتیت میشوند، آفلاتوکسینها با ایجاد بیمارهاي حاد و مزمن زیانهاي اقتصادي و اجتماعی بسیاري ایجاد کرده و سلامت افراد جامعه را تهدید میکنند.

انجیر از محصولات مهم باغبانی است. آلودگی انجیر به آفلاتوکسین به عنوان معضلی جدي از کشورهاي انگلستان، فرانسه، ایتالیا، سوئد، سوئیس، ترکیه و امریکا گزارش شده است.

در ایران طی دهه اخیر آلودگی این خشکبار به آفلاتوکسین محدودیتهایی را براي صادرات آن فراهم نموده است.

نتایج اجراي پروژه” بررسی آفلاتوکسین و قارچهاي مولد آن در انجیر استان فارس” که در آن آلودگی به قارچهاي مولد آفلاتوکسین و آفلاتوکسین در ۳۰ نمونه برانجیر (انجیر خودرو)، در مرحله گرده افشانی و ۵۰ نمونه انجیر خوراکی در مراحل مختلفبرداشت، ورود به کارخانه،پساز فرآوري و بسته بندي، در دو سال متوالی بررسی شد…………..

 

***برای اطلاعات بیشتر و کاملتر روی لینک زیر کلیک کنید و فایل PDF مربوط به این موضوع را دانلود کنید:

دانلود مقاله

انجير نهايي

به صورت pdf

 

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.