نکاتی درباره سمپاشی

0 8

نکاتی درباره سمپاشی

از دوران قدیم، کشاورزان و باغداران برای توسعه کشاورزیو افزایش محصولات باغی می دانستند مه در کنار آبیاری، کود دهی و برخورداری از نور آفتـاب، یکی از اصول اولیـه برای محصول خوب، سمپـاشی صحیح و به موقع باغـاتشـان می باشد. البته جدیدا در برخی مـزارع بجـای سمپـاشی برای حفـظ محصولات از روش های ارگـانیک استفـاده می شود که به دلیل کـمبود امکـانات هنوز به اندازه کافی مورد اقبال قرار نگرفته و همپنان سمپاشی سنتی مورد توجه و قابل انجام است.

اصول صحیح سمپاشی چیست؟

علاوه بر کشت صنعتی و گسترده محصولات باغبانی و کشاورزی در مزارع یا گلخانه ها، با گسترش زندگی آپارتمـانی و دوری مردم از فضاهای سبز؛ لزوم استفاده از گیاهان آپارتمانی جهت نشاط و شـادابی فضای داخلی منازل کاملا احساس می شود. امـا باید توجه داشت که گیـاهان آپارتمـانی هم موجـودات زنده ای هستند که نیـاز به رسیدگی و مـراقبت دارند؛ بنـابراین لازمست تا اصول نگهداری آن ها با کوددهی، سمپاشی گل و گیاه و بهترین سم را شناخته و شادابی را برای آنها و افراد خانه به ارمغان بیاوریم.

مسلمـا انواع مختلفی از گیـاهان و انواع سموم وجود دارند و با شناخت کـافی از گیاه می توان سم مناسب آفات احتمالی را شناسایی کرد. سمپـاشی حشرات و باغـات کشـاورزی و درختان از موارد مهم در حوزه کشاورزی می باشد که اگر درست و به موقع انجام نشود برای برداشت محصول دچار مشکل شده و خسارات زیادی به همراه خواهد داشت.

به طور کلی می توان موارد لازم برای سمپاشی را اینگونه دسته بندی کرد:

۱ . پیش از آغاز سمپاشی در ارتباط با نوع آفات و استفاده از سموم مناسب مشورت کنید.

۲ . کسی که سمپاشی می کند باید آموزش کامل اصول سمپاشی رت دیده باشد.

۳ . سم با بسته بندی ناسالم و مشکوک یا تقلبی نگیرید.

۴ . در حمل آفت کش ها اصول ایمنی را رعایت کنید. بخارات سمی ب مرور زملن باعث ایجاد حساسیت خواهد شد.

۵ . بعد از سمپاشی استحمام و شست و شوی لباس ها انجام شود.

۶  . مواد غذایی را از محیط دور کرده و مواد آلوده به سموم را دفن کنید و یا آتش بزنید.

۷ . کلیه قسمت های آلوده به سم باید با آب فراوان شسته شوند.

۸ . آفت کش ها را جداگانه و دور تز دسترس کودکان انبار کرده و پیش سایر مواد نگذارید.

۹ . ظروف آفت کش را برای استفاده های بعدی به کار نگیرید.

۱۰ . از دوز مناسب استفاده کنید.

۱۱ . ظروف سم را پس از سوراخ کردن، دفن کرده و بسوزانید.

۱۲ . از دست زدن به آفت کش ها خودداری کنید.

۱۳ . حیوانات و پرندگان باید دور از مکان سمپاشی شده باشند.

۱۴ . هنگام وزش باد و باران، نباید سمپاشی صورت گیرد.

۱۵ . به خاطر داشته باشید که سم تا زمانی که مرطوب است و کاملا خشک نشده، می تواند مسمومیت ایجاد کند.

۱۶ . خانم های بـاردار، کودکان، افرادی که دچار بیماری هستند و از حساسیت های پوستی رنج می برند، در حین سمپاشی در محل حضور نداشته باشند.

۱۷ . بعد از سمپاشی و بازگشت به منزل تمامی پنجره ها و سیستم تهویه را روشن کرده و خانه را هوادهی کنند.

بهتـرین زمـان بـرای سمپـاشی چه زمـانی است؟

زمـان مناسب برای سمپاشی متفـاوت است بطوری که برای بعضی حشرات صبح زود (سموم سیستمیک) و برای برخی درگـر غروب آفتاب (سموم بیولوژک) مناسب است. در هر حال با دیدن اولین آفت باید سریعـا سمپاشی را آغاز نمود. دمای مناسب برای اسپری کردن سم ۲۷ درجه سـانتیگراد می باشد . فصول مناسب سمپاشی بخصوص در مورد درختان دانه دار قبل از بهار و از زمان تورم جوانه ها می باشد.

در مورد گیـاهان آپارتمانی بسته به نوع گـل و شرایط اقلیمی محل، زمـان منـاسب سمپاشی متفـاوت خواهد بود. سم های شیمیـایی به شکل پودر یا محلول در بازار وجود دارند و برای رهـایی از آفت مورد نظر سم منـاسب را شنـاسایی نمود. توجه کنید که گیاهان جوانتر در برابر آفتها بسیار حساس هستند و باید مرتب به صورت دوره ای مورد معاینه قرار گیرند.

انـواع سم در سمپـاشی

به طور کلی چند دسته بندی برای سموم وجـود دارد:

سمـوم بیول۲وژیک:

سم بیولـوژیک که کاملا ارگـانیک می باشد، به منظور کنترل آفـات و بیمـاری گیاهان تولید شده و با هر نوع شرایط محیطی سـازگار است. باکتری های مورد استفـاده در آن قادر به تولید انواع آنتی بیوتیک هـا ایجاد رابطه انگلی بوده و بـاعث کنترل بسیـاری از آفات و بیماری های گیـاهی، بهبود ساخت آنتی اکسیدان های تنش زا و تولـید هورمون های گیـاهی و تحریک رشد ریشه و بهبود جذب مغذی های مورد نیاز است.

سموم سیستمیک:

این گروه از سموم ممکن است خواص گـوارشی، تمـاسی یا تدخینی و یا همه ی آنهـارا داشته باشند. اما ویژگی مهم آنها این است که پس از پاشیده شدن روی سطح گیاه یا کـاربرد در خاک از طریق ریشه، به سرعت به داخل نسج گیاه نفوذ کرده و در کلیه ی اندامهای آن پخش می شوند و آفاتی را که از داخل یا خارج گیاه تغذیه می کنند از بین می برند.

دسته بندی هـای دیگری نیز جود دارد که شـامل نوع آن (پودری، محلول و…) و یا نحوه نفـوذ ( گوارشی، تماسی، تدخینی) و موارد دیگر نیز می باشد.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.