نکات مهم در مورد مصرف کودها به صورت چالکود (زیرخاک) چیست؟

0 0

چالکود درختان میوه

روش چالکود شکل خاصی از جایگذاری موضعی کودهای آلی و شیمیایی در خاک می باشد. چالکود زمستانه باعث آماده شدن کود در زیر خاک برای استفاده درخت در اول فصل رشد گیاه می باشد. به دلیل حضور آهک فعال در خاک های آهکی، زیادی بیکربنات در آب های آبیاری، کمی موادآلی، مصرف غیر صحیح (پخش سطحی) کود در سایه انداز درختان، کم بودن تحرک اکثر کودهای مصرفی بخصوص کودهای فسفاته و ریز مغذی ها و عدم رعایت مصرف بهینه کود و آب، درختان میوه در کشور عمدتاً دچار انواع کمبودها هستند. راندمان و کارآیی مصرف کود در روش چالکود، به مراتب بیشتر از روش پخش سطحی کود می باشد. از مزایای دیگر این روش می توان به قابلیت جذب بهتر کود توسط ریشه، تهویه بهتر و نیز نفوذ بهتر آب از طریق چاله های اطراف ریشۀ درخت اشاره کرد.

مزایای چالکود

۱٫ جلوگيری از خشكيدگی سر شاخه های درختان ميوه.

۲٫ توسعه ريشه درختان ميوه در خاك های آهكی.

۳٫ افزايش سطح برگ (Leaf Area) در درختان ميوه.

۴٫ افزايش عملكرد وبهبود كيفيت ميوه ها.

۵٫افزایش نفوذپذیری آب به داخل خاک توسط حفره های مملو از مواد آلی.

و اما نکات چالکود درختان میوه چیست ؟

  • در چالکود ازت را به صورت نیترات یا سولفات آمونیوم مصرف کنید 
  • اگر از کود آلی استفاده می نمایید یک کیلوگرم گوگرد پودری برای هر بوته به آن اضافه کنید .
  • مصرف منیزیم در باغات انگور بسیار تأکید می شود  . 
  • در مناطقی که با کمبود آب مواجه هستید مصرف خاکی باید با احتیاط باشد و از طریق محلول پاشی عناصر ریز مغذی با غلظت های کم در اختیار گیاه قرار گیرد . 
  • عناصر ریز مغذی وقتی کارایی دارند که ازت،فسفر و پتاسیم در حد کفایت در خاک قرار داشته باشند . 
  • کودهایی نظیر اسید بوریک،سولفات پتاسیم- منیزیم،سولفات منیزیم نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم را به صورت سرک یا با آب آبیاری می توان استفاده نمود . 
  • در مورد کودهای ازته نیترات و سولفات آمونیوم یک سوم به صورت چالکود و دو سوم باقیمانده به صورت سرک در دو نوبت یکی در اوایل بهار و مرحله بعد به فاصله یک ماه پیش از برداشت مصرف شود.

بیشتر بخوانید:

کاشت و نگهداری عدس


شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.