هورمون ها و تنظیم کننده های رشد گیاهی

0 444

هورمون ها و تنظیم کننده های رشد گیاهی

در این بخش یافته ها و دانسته های اخیر در برخی زمینه های مواد رشد گیاهی دوباره مورد بررسی قرارمی گیرد. توجه خاصی به مطالعات انجام شده در هند و همچنين گونه های هندی اختصاص داده شده است. پروفسور اس. اس سیر کار اطلاعات دسترس را در کتابی به نام تحقیقات هورمون های گیاهی درهند (plant hormone research- india) در سال ۱۹۷۱ منتشر کرد.

مرور منابع موجود بیش از۱۶۰۰ تا سال ۱۹۹۸ متمایل به سمت تحقیقات هند انتشار یافت.

تاکید اصلی بر روی جنبه های کاربردی است که اغلب در اکثر متون مورد بحث قرار نادیده گرفته می شوند بحث حاضر به اصلاح گران متخصصین کشاورزی برای داشتن دیدی وسیع در مورد فرایندهای مختلف متابولیکی و عملکردی و شاخه های مربوطه به محصولات برای هورمونهای رشد گیاهی کمک خواهد کرد. این کتاب به ۱۰ بخش تقسیم شده است که شامل مقدمه، ترمینولوژی ، روش های استفاده و ارزیابی پاسخ های تنظیم کننده های رشد، شناسایی هورمونهای گیاهی، بیوسنتز و متابولیسم هورمونهای گیاهی بازدارنده های رشد، مکانیسم عمل و… می‌باشد.

این کتاب که با زبان فارسی و آماده شده است شما می‌توانید رایگان از لینک زیر دانلود کنید.


دانلود رایگان هورمون ها و تنظیم کننده های رشد گیاهی با لینک مستقیم.کلیک کنید

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.