پیشرفت ها در مدیریت تلفیقی آفات پنبه

0 188

پیشرفت ها در مدیریت تلفیقی آفات پنبه

این مقاله توسط پریسا هروي عضوهیات علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور گردآوري و تدوین شده است و در سال ۱۳۹۴ توسط وزارت جهادکشاورزي سازمان تحقیقات ،آموزش وترویج کشاورزي موسسه تحقیقات پنبه کشور منتشر شده است.

 

مقدمه

تفکراستفاده تلفیقی ازروش هاي مختلف درکنترل آفات به سال هاي ۱۹۶۰ میلادي برمی گردد ،زمانی که تعداد دفعات سمپاشی دربعضی ازمحصولات ،جهت کنترل آفات آنها ، به طورقابل ملاحظه اي روبه افزایش نهاد.مثلا درمحصول پنبه تادوازده بارسم پاشی تقویمی صورت می گرفت.

مدیریت آفات پنبه همیشه یک چالش مهم پیش روي حشر ه شناسان سراسر دنیا بوده است. در دنیا، حدود ۱۳۲۶ گونه حشره از روي گیاه پنبه گزارش شده است.

 

این مقاله شامل :

  1. مقدمه
  2. راهبردهاي مدیریت مقاومت آفات مبتنی بر دور هي فعالیت آفات
  3. مواد شیمیایی جدید براي مدیریت آفات پنبه
  4. حشرات آفت پنبه

 

برای اطلاعات بیشتر و کاملتر روی لینک زیر کلیک کنید و فایل PDF مربوط به این موضوع را دانلود کنید:

دانلود مقاله

پیشرفت ها در مدیریت تلفیقی آفات پنبه

به صورت pdf

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.