کتاب دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی

0 276

کتاب دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی

دستیابی به غذای کافی، سالم و مغذی به عنوان یکی از حقوق اساسی افراد جامعه در سند چشم انداز بیست ساله کشور در افق ۱۴۰۴ مورد تأکید قرار گرفته است. در این راستا بخش کشاورزی خود را موظف به دستیابی به توانمندی لازم در برقراری امنیت غذایی و خوداتکایی در محصولات اساسی می داند.

با تلقی امانتمدارانه، خاک امانتی است در اختیار ما که به عنوان منبع پایه و بستر تولید از اهمیت بسزایی برخوردار است به گونه ای که امنیت غذا در گرو امنیت خاک دانسته شده و برای تنویر افکار، سال ۲۰۱۵ به عنوان سال جهانی خاک نام گذاری گردیده است. در این راستا حاصلخیزی خاک نقش محوری را در امنیت خاک و پشتیبانی تولید عهده دار است. لذا در ابتدای برنامه ششم و سال های باقی مانده تا ۱۴۰۴ وزارت جهاد کشاورزی مصمم گردیده تا با به کار گیری کلیه ذینفعان دخیل در حوزه حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه ضریب خوداتکایی محصولات زراعی شامل گندم، جو، کلزا، پنبه، حبوبات، چغندر قند، ذرت و برنج را ارتقاء دهد…ادامه را در فایل اصلی بخوانید


دانلود کتاب دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.