توصیه های فنی در زمینه نگه داری گل کلم پس از برداشت

0 152

مقدمه:

گل کلم گیاهی بومی هندوستان بوده که بخاطر رنگ، بافت و پتانسیل صادراتی خوبی که در این منطقه دارد بسیار اهمیت دارد. زمان پیک برداشت آن در پاییز و طی ماه های آبان تا دی ماه است و خسارت های عدم نگه داری درست آن گاها باعث می شود کشاورزان محصول آن را به مبالغ بسیار ناچیز بفروش برسانند. خسارت پس از برداشت درصورت نگه داری در دمای اطاق تا ۱۵ درصد گزارش شده در مورد فساد، خسارت مکانیکی  و کاهش وزن است. جهت کاهش این خسارت ها و بهبود کیفیت محصول موارد زیر مطرح می شود.

شاخص های رسیدن محصول:

گل کلم ها با سایز متوسط پس از بریدن برگ ها اضافی، سورتینگ و شستشوی مناسب در شرایطی که ذیلا شرح داده خواهد شد باید نگه داری شوند. گل کلم رسیده حاوی مقادیر بسیار بالایی از ویتامین C است و نگه داری آن در شرایط درست باعث حفظ کیفیت و ماندگاری مواد مغذی در آن خواهد شد.

شاخص کیفیت:

علایم نشان دهنده کیفیت محصول گل کلم سفتی بافت میوه، رنگ سفید و بدون لکه و همچنین سایز نه چندان درشت ان است. گل کلم های سالم فاثد هرگونه له شدگی و لکه های حاصل از فعالیت قارچ های بیماری زا و یا آفات است.

خسارت های قبل از برداشت محصول:

در زمان داشت، مواردی ازجمله آفات، بیماری ها و کمبود عناصر ریز مغذی رخ میدهد که توجه به عوامل جهت دستیابی به محصول با کیفیت لازم و ضروری است ازجمله این موارد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

بیماری باکتریایی پوسیدگی نرم:

پوسیدگی قارچی برگ های گل کلم:

علایم پوک شدن مغز گل کلم

ارقام موجود در بازار:

چدار: حاوی بتا کاروتن بیشتری به میزان ۲۵ برابر رقم سفید رنگ است

سیسیلی ارغوانی: همچنان که از اسم آن پدیدار است، گل آن به رنگ ارغوانی بوده و نسبت به آفات بسیاری مقاوم است.

گلوله برفی: رقم معمول در بازار ایران از این تیپ بوده و به رنگ سفید براق برداشت می شود.

رطوبت بهینه:

گل کلم در دمای صفر درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۱۰۰ تا ۹۵ % به مدت ۳ تا ۴ هفته باقی میمانند. شرایط کنترل شده محیطی میتواند کیفیت گل کلم ها را تا مدت زمان بسیار زیادی در حد مطلوب نگه دارد اما با افزایش غلظت CO2 تا حد ۱۰% باعث زرد شدن و نرم شدن بافت محصول و نهایتا ایجاد شرایط مساعد برای رشد میکروارگانیسم های مضر خواهد شد.

آسیب سرما:

با توجه به عدم حساسیت گل کلم به سرما، خسارت سرما در حد بسیار کم و بصورت زردی و یا قهوه ای شدن محصول پس از گذشت یک ماه و بیشتر خواهد بود. در برخی موارد نیز بروز پوسیدگی ها بر اثر رطوبت گزارش شده است.

موارد ضروری در هنگام کشت:

با توجه به اهمیت رعایت موارد تغذیه ای در کیفیت محصول نهایی، موادری که برای حفظ کیفیت میوه در سردخانه رعایت شود ذیلا شرح داده می شود:

باتوجه به ماهیت گوشتی بودن گل کلم، تامین عناصر مغذی  در کشت این محصول از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از عناصری که باید بطور کامل تامین شود عنصر بُر است، عدم تامین کافی بُر باعث پوک شدن مغز میوه خواهد شد. این علایم بصورتی است که از بیرون قابل تشخیص نبوده و فقط با برش عرضی یا طولی میوه قابل تشخیص خواهد بود.

کلسیم: با کمبود پتاسیم در کشت گل کلم علائمی از جمله پوسیدگی انتهایی میوه ها و نیز آبدار شدن مغز میوه در اثر کاهش اکسیژن محیط و افزایش CO2 رخ خواهد داد.

با توجه به موارد ذکر شده، علاوه بر آزمایش کیفی محصول در هنگام بارگیری، بررسی های کیفی از جمله اقدامات زراعی انجام شده هم باید مذ نظر قرار گیرند تا از بروز آسیب های پنهان جلوگیری کرد.

ملاحظات ویژه:

حفظ رطوبت و دمای مناسب از موارد بسیار مهم در نگه داری گل کلم است چرا که در صورت عدم تحقق این شرایط، میزان پوسیدگی ها از ۳% طی ۲۱ روز به ۵% طی ۲۸ روز خواهد رسید که درصورت تحقق این امر محصول بازار پسندی خود را از دست داده و دیگر قابل عرضه به بازار نخواد بود.

 زنجیره سرما:

زنجیره سرما فرآیندی است که طی آن در جهت حفظ کیفیت مواد غذایی برداشت شده تا رسیدن به دست مشتری نهایی تلاش میوه این زنجیره شامل یک فرآیند کلی از مزرعه تا فروشگاه است اما در محصولات مختلف جزئیات متفاوتی دارد. در مورد گل کلم نکته اصلی حفظ دمای محصول در بازه ۰ تا ۱ درجه سانتی گراد و رطوبت ۹۰ تا ۹۵% است.

خصوصیات بسته بندی:

برای دستیابی به بهترین کیفیت گل کلم ها باید در پوشش پلی اتیلنی HDPE نگه داری شوند. این بسته بندی باعث حفظ خصوصیات ظاهری محصول شده و از کاهش وزن گل کلم ها جلوگیری به عمل می آورد. درصورت نگه داری در این پوشش ها و دمای ۰ تا ۱ درجه و رطوبت ۹۰ تا ۹۵% میتون انتظار داشت که گل کلم ها به مدت ۲۱ روز به خوبی باقی بمانند.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.