درباره ما

تیم تحقیقاتی سبز کشت با گردهم آیی متخصصین خبره تغذیه گیاهی و گیاهپزشکی و با پشتیبانی مراجع بین المللی توانسته است مطالب بسیار ارزشمندی را در زمینه توصیه های کشاورزی گردآوری کند.

معرفی:

با توجه به نیاز روزافزون به محصولات کشاورزی، ارائه راهکارهای نوین و علمی جهت بهبود عملکرد تولیدات بخش کشاورزی بسیار ضروری بنظر می رسد.

در همین راستا، تیم تحقیقاتی سبز کشت بر آن شد تا با استفاده از آخرین متدهای روز و تائید شده دنیا در مورد تغذیه گیاهی، مجموعه ای از برنامه های غذایی را در اختیار بهره برداران بخش کشاورزی قرار دهد تا بتوانیم در جهت بهبود شرایط کشاورزی و بهینه سازی مصرف نهاده های کشاورزی گامی مهم و اقدامی اصولی را انجام دهیم.

بنر سبزکشت