کنترل گلدهی

در این مقاله که مربوط به کنترل گلدهی است،موارد زیر توضیح داده شده است: احضارگلدهی: اشارت بیرونی و درونی راس ساقه و فاز های تغییراتی تولید بافت های جوان در ابتدا و قرار گرفتن در پایه ساقه انتقال از جوانه به بلوغ در راس ساقه تحت تاثیر عوامل…

راهنماي کاشت، داشت و برداشت کلزا

این مقاله توسط مهندس صمد آزادیان و مهندس جعفر کرمی در سال 1394 تالیف شده است. کلزا به عنوان سومین گیاه روغنی مهم دنیا شناخته شده است و به دلیل خصوصیات خوب مانند مقاومت به کم آبی، شوري و سرما، ارزش تناوبی زیاد، مقاومت نسبی به بافت خاك و…

بیماری قارچی حبوبات در ایران

بیماری قارچی حبوبات در ایران این نوشته توسط نجمه قرچه و مهدی صدوری تهیه شده است. دانه حبوبات،شامل نخود،لوبیا،عدس،ماش و باقلا سرشار از پروتئین هستند. پنج بیماری مهم قارچی : پژمردگی فوزاریومی پوسیدگی فوزاریومی ریشه سوختگی آکسوکیتایی سوختگی…

تاثیر اکسین و سیتوکنین بر استویا

این مقاله توسط نویسندگان عقیلی سیده نفیسه ، دکتر نصرنسرین ، دکتر کاظمی تبار سید کمال تهیه شده است. اسـتویا بـا نـام علمـی Bertoni rebaudiana Stevia دارای منبـع گلیکوزیدهـای دی ترپـن از جملـه اسـتویوزید و گلیکوزیـد کـه حـدود 100 تـا 300…

شوری آب و خاک چیست؟

این مقاله توسط پرویزمهاجرمیلانی،پژوهنده موسسه تحقیقات خاک و آب در سال 1379 تهیه شده است. در این مقاله به موضوعات تعاریفی از شوری آب و خاک مضررات خاک شور اقداماتی برای خاک شور می پردازیم. با دانلود مقاله زیر می توانید اطلاعات بیشتری را در…

دستورالعمل اجرایی تولید توت فرنگی

مطالبی که در این مقاله مورد بحث و توضیح قرار گرفته است عبارتند از: مكان و شرایط اقلیمی مناسب براي كشت توت فرنگی آماده سازي خاك و تهیه بستر كشت سیستم هاي كشت سیستم كشت در هواي آزاد تهیه نشاي توت فرنگی خصو صیات نشاي استاندارد توت فرنگی…

اثرگوگرد برعملكرد، كيفيت و قابليت انبارماني دو رقم پيازخوراكي

این مقاله توسط آرزو مرادي زانياني،عبدالجميل زربخش و محسن خدادادي تهیه شده است.که درمورد اثرگوگرد برعملكرد، كيفيت و قابليت انبارماني دو رقم پيازخوراكي توضیح داده شده است. پيـاز خـوراكي يكـي از سبزي هاي مهم و انباري است كه صـفات كمـي و كيفــي…

مسیرهای جذب و انتقال علف کشها در گیاهان

در این مقاله موارد زیر را مورد بررسی قرار می دهیم: عوامل موثر بر جذب و انتقال علف کش در گیاه مسیرهای اصلی ورود علف کش به گیاه راههای انتقال علف کش در گیاه علف کش و گیاه جذب و انتقال تقسیم بندی علف کش ها بر مبنای ماهیت عمل عوامل مؤثر بر ورود…

دستورالعمل اجرایی برای مبارزه با سرمازدگی

این مقاله توسط گروه تخصصی دفع آفات ،امراض نباتی و سرمازدگی ویرایش شده است.ناشر این اثر سازمان جهاد کشاورزی اصفهان می باشد که در سال 1385 منتشر شده است.این مقاله شامل دو فصل زیر است : فصل اول : دستورالعمل های اجرایی برای مقابله با سرمازدگی…

موارد مهم در فعال سازی فرآیند رنگ گیری محصولات کشاورزی

مواردی که در فعال سازی فرآیند رنگ گیری محصولات کشاورزی موثر است عبارتند از: 1 )آمینو سیکلوپروپان کربوکسیلیک اسید (فعال کننده ساخت اتیلن) 2 )پی کلرو فنوکسی ایزوبوتریک اسید (آنتاگونیست اکسین) 3 )گوگرد 4 )آمینو اسید ها 5 )هورمون های آبسزیک…